image 2  
swinepearl@yahoo.com  
 


 svinens facebooksidapärlor för svin

Pärlor för svin är en kulturell händelse. Deras konserter kombinerar mästerlig teknik och musikalitet med en avslappnad scennärvaro som transformerar nutida musikkonserter till njutbara och underhållande evanemang. De har själva beställt fler än 90 verk på ca 5 minuter vardera från tonsättare i 19 länder. De har spelat på otaliga olika platser världen runt, från Sverige och övriga Europa till Japan, och på alla sorters lokaler, från klassiska konsertsalar till rocktält på Arvikafestivalen. Deras konserter är underhållande, men med substans, vilket bäddar för en unik konsertupplevelse helt utöver det vanliga!

 


Multimedia